555 http://www.kingadgets.in.th////http://www.kingadgets.in.th/?SID=ln3fj0vcnshs6ia1vvpvdqvtl0///ln3fj0vcnshs6ia1vvpvdqvtl0
Items - 0 ฿

ดูรหัส Tracking Number จากคำสั่งซื้อของคุณ

***สามารถดูรหัสคำสั่งซื้อ (Order ID) ได้จากในอีเมลล์ของคุณ
***เมื่อคุณทราบรหัส Tracking Number แล้ว สามารถตรวจสอบสถาณะการจัดส่งของไปรษณีย์ไทยได้จากลิงค์นี้นะคะ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx